100% onafhankelijk

 <<< 100% ONAFHANKELIJK         VERGELIJKEN EN ADVIES !

goedkoopste autoverzekering vergelijken autoverzekeringen vergelijken en afsluiten goede autoverzekering wat moet ik verzekeren inboedelverzekering opstal verzekering goedkope aansprakelijkheidsverzekering

 

 • DIENSTENWIJZER

  Dienstenwijzer van Haveborg Fiancieel Advies Groep BV in het kader van de Wet Financieel Toezicht ten behoeve van Financieel Dienstverleners

   

   

  In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen. Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf.

   

   

  Ons bedrijf:

  Dagelijks maken veel relaties gebruik van onze diensten. Wij zijn gespecialiseerd in het faciliteren van een online dienstverlening die maar op één ding is gericht: U zo goed mogelijk van dienst zijn.

   

   Handelsnamen  : Haveborg Financieel Advies groep BV

   Postadres  : Glipperdreef 71, 2104 WB Heemstede

  Telefoonnummer : 023 8224160

   Faxnummer  : 084 7303246

   Website(s)  : www.haveborg.nl

  E-mailadressen  : info@haveborg.nl

  AFM-vergunningnummer  : 12017045

   Kamer van Koophandel nr  : Amsterdam 34281535

   KIFID Aansluitnummer  : 300.013918

   

  Onze producten en diensten die wij u (kunnen) aanbieden

   

  U kunt alle op onze site aangeboden particuliere verzekeringen via onze websites berekenen en desgewenst afsluiten. Voor alle overige producten (waaronder, maar niet alleen, levensverzekeringen, pensioen, lijfrente, hypotheek, leningen en bedrijfsverzekeringen) verwijzen wij u naar een van onze adviseurs (www.haveborg.nl)

   

  Execution only

  Mocht u via één van onze websites een verzekering afsluiten dan is er geen sprake van advies. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van “Execution Only”. Twijfelt u over

  dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden

  geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het

  afsluiten van een verzekering.

   

  Wat verwachten wij van u?

  Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u

  bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening. Leest u alstublieft óók onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn óók van toepassing op onze dienstverlening. Omdat er –zoals gezegd- sprake is van excecution only bent u in het geheel zelf verantwoordelijk voor het aangaan en afsluiten van uw verzekering. Hetzelfde geldt voor het muteren of opzeggen van verzekeringen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.

  Hoe worden wij beloond?

  Wij ontvangen provisie van de verzekeraars, waarmee wij samenwerken, voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Deze provisie is meestal een percentage van de premie. Door het provisiesysteem behoeven wij u geen extra beheerskosten of kosten voor onze dienstverlening in rekening te brengen en kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Wij berekenen dus geen extra kosten voor onze diensten. Moeten wij wel kosten in rekening brengen, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Daarnaast geven wij u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten.

  Welke klachtmogelijkheid hebt u?

  Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter

  nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat we kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen.

  De adresgegevens van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) zijn:

  Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag

  telefoon: 0900-3552248, Internet: www.kifid.nl

   

   

 

 [google0765d8476828fee0.html]